สมัครสมาชิก

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

- ส่วนลดค่าบริการทุกประเภทของ RTEC 10%
- การเข้าถึงข้อมูลที่ RTEC ให้บริการ
- การเข้าถึงผลงานวิจัยของ RTEC และวิทยานิพนธ์ปริญญาโท-เอก ด้านยางของมหาวิทยาลัยมหิดล
- การให้คำปรึกษาเบื้องต้นปัญหาทางเทคนิค

อัตราค่าสมาชิก 15,000 บาท/ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทิพวรรณ หรือ คุณอุบล
โทรศัพท์: 02 441 9816-20 ต่อ 1115 หรือ 02 441 0511
e-mail: info@mahidolrubber.org

ใบสมัครสมาชิก