ติดต่อ


  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง

  คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ 3) มหาวิทยาลัยมหิดล

  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  โทรศัพท์: 0 2441 9816-20 ต่อ 1115, 0 2441 0511, 0 8077 17098

  โทรสาร: 0 2441 9378

  e-mail: info@rubbercenter.org