การประชุมวิชาการในประเทศ

2562    
18-21 กันยายน 2562 International Trade Fair for the Plastics and Rubber Industries (T-PLAS) กรุงเทพฯ
     
2563    
11-13 มีนาคม 2563 Global Rubber Latex & Tyre Expo 2020 กรุงเทพฯ
     
     

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

2562    
6-7 สิงหาคม 2562 International Latex Conference 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
3-5 กันยายน 2562 The International Rubber Conference 2019 (IRC 2019) ณ ประเทศอังกฤษ
18-20 กันยายน 2562 Rubber Tech China 2019 ณ ประเทศจีน
19-21 กันยายน 2562 China International Tire Expo 2019 ณ ประเทศจีน
     
4-5 ตุลาคม 2562 Latex Expo 2019 ณ ประเทศอินเดีย
8-10 ตุลาคม 2562 International Elastomer Conference 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
9-10 ตุลาคม 2562

Arab Rubber Expo 2019 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

16-23 ตุลาคม 2562 International Trade Fair Plastic ณ ประเทศเยอรมนี
27-29 พฤศจิกายน 2562 The 8 th International Plastic & Rubber Technologies & Materials Exhibition ณ ประเทศเวียดนาม